Zdroj: http://oreprodukci.cz/clanky/priciny-neplodnosti-imunita  •  Vydáno: 24.06.2014  •  Autor: ondra

Příčiny neplodnosti - imunita

Příčiny neplodnosti - imunitaProblém s neplodností způsobené imunitní poruchou.

V léčbě neplodnosti dosahují naši lékaři pozitivních výsledků. Spoustu problémů dovede vyřešit metoda mimotělního oplození (IVF-ET). Ovšem stále existuje spousta párů, kterým se nedaří otěhotnět, a to ani po několika cyklech IVF. Hlavní příčinou bývá problém s imunitním systémem v pohlavním ústrojí ženy.

Nejčastější poruchy imunity bránící oplodnění

Velmi častý problém poruchy imunity bývá u spermií, na které se navážou protilátky a ty pak brání splynutí spermie s vajíčkem a oplození. Zjistit tento problém lze až na základě speciálního testu. Řešením bývá metoda asistované reprodukce (oplození vajíčka spermií v laboratorních podmínkách).

Protilátky také může vytvářet pohlavní ústrojí ženy. Najdeme je v hlenu, který uzavírá děložní hrdlo. Protilátky tak znehybní či obalí hlavičky spermií a ty pak nemohou splynout s vajíčkem. Řešením je nitroděložní inseminace  pomocí speciálního nástroje: kanyly.

Zralé vajíčko kryje blanka (zona pellucida). V případě vytváření protilátek tak může dojít k zabránění splynutí spermií přes onu blanku. Řešením je umělé oplodnění vajíčka spermií, která byla vpravena za pomocí mikropipety (metoda IVF-ICSI).

V případě, že je problém se zárodkem, kde brání protilátky uhnízdění zárodku v děloze je jediné řešení pomocí léků imunitní reakci utlumit. Největšími problémy jsou opakované potraty, zpomalení růstu plodu, předčasné porody... Což opět může způsobovat imunitní reakce. Řešením je užívání imunosupresivních léků.

 

Řešení pro postižené páry

Šance pro takto postižené páry je návštěva specializovaného pracoviště reprodukční imunologie. Kde specialisté provedou vyšetření a zjistí případnou imunologickou příčinu. Zjištění příčiny neplodnosti a její léčba musí být samozřejmě provedena dříve, než dojde k oplození.